Basvisualstorytelling

DISCLAIMER

Wij streven er bij BAS Visual Storytelling naar om alle informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er echter typ-, druk- of prijsfouten voorkomen. Daarom behouden wij ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of gewijzigde informatie, ook niet als deze informatie afkomstig is van derden waarmee wij samenwerken.

1.1. In deze disclaimer
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over BAS Visual Storytelling via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door BAS Visual Storytelling gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.3 De informatie, diensten of producten die u op deze website aantreft, kunnen onjuistheden bevatten en kunnen af en toe onderbroken worden. Ondanks de inspanningen van BAS Visual Storytelling om deze informatie, diensten en producten zo nauwkeurig en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, defecten of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

1.4 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. BAS Visual Storytelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de beëindiging van de website.

1.5 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om op elk moment afbeeldingen op de website bij te werken of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1.6 BAS Visual Storytelling heeft het auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om iets van deze website te kopiëren, te gebruiken of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming.

1.7 BAS Visual Storytelling verstrekt de inhoud van de website in de huidige staat, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

1.8 Op onze website staan hyperlinks naar websites van derden. Het kan voorkomen dat u via deze hyperlinks op de websites van deze derden terechtkomt. BAS Visual Storytelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, diensten en informatie die daar worden aangeboden.

1.9 BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of die het gevolg is van fouten in de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die via de website wordt verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van deze informatie.

1.10 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de website en/of bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te ontzeggen. Als gevolg hiervan kan BAS Visual Storytelling de toegang tot de website monitoren 

1.11 U bent verplicht BAS Visual Storytelling, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer te vrijwaren en te beschermen tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en andere kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand en accountants, die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of inbreuk op de rechten van derden.  

Disclaimer

Wij streven er bij BAS Visual Storytelling naar om alle informatie op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er echter typ-, druk- of prijsfouten voorkomen. Daarom behouden wij ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of gewijzigde informatie, ook niet als deze informatie afkomstig is van derden waarmee wij samenwerken.

1.1. In deze disclaimer
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over BAS Visual Storytelling via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door BAS Visual Storytelling gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1.3 De informatie, diensten of producten die u op deze website aantreft, kunnen onjuistheden bevatten en kunnen af en toe onderbroken worden. Ondanks de inspanningen van BAS Visual Storytelling om deze informatie, diensten en producten zo nauwkeurig en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, defecten of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

1.4 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. BAS Visual Storytelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de beëindiging van de website.

1.5 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om op elk moment afbeeldingen op de website bij te werken of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1.6 BAS Visual Storytelling heeft het auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om iets van deze website te kopiëren, te gebruiken of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming.

1.7 BAS Visual Storytelling verstrekt de inhoud van de website in de huidige staat, zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins.

1.8 Op onze website staan hyperlinks naar websites van derden. Het kan voorkomen dat u via deze hyperlinks op de websites van deze derden terechtkomt. BAS Visual Storytelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, diensten en informatie die daar worden aangeboden.

1.9 BAS Visual Storytelling is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of die het gevolg is van fouten in de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die via de website wordt verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van deze informatie.

1.10 BAS Visual Storytelling behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de website en/of bepaalde diensten die op de website worden aangeboden te ontzeggen. Als gevolg hiervan kan BAS Visual Storytelling de toegang tot de website monitoren 

1.11 U bent verplicht BAS Visual Storytelling, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer te vrijwaren en te beschermen tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en andere kosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand en accountants, die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of inbreuk op de rechten van derden.  

× Vragen? Stuur een appje!